info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับ ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับ "ศูนย์ธารน้ำใจสู้ภัย โควิด 19 ตำบลห้วยทราย" ให้แก่ผู้ประสบภัยบริเวณ หมู่ 5 บ้านหม้อ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดประชุมสภาเทศตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลเพื่อนำไปใช้ในการสาธารณประโยชน์
เทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นตัวแทนรับมอบเงินช่วยเหลือ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ฯ (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
กิจกรรมกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์เพื่อสุขภาพตำบลห้วยทราย (กีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563) ซีพี คัพ ครั้งที่ 1
 
volume_down ประกาศ
การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview13
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview11
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook

language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ