เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


สถิติ sitemap
วันนี้ 15
เดือนนี้4,351
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,215
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 7 , หมู่ 6
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 4 , หมู่ 5
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 2 , หมู่ 8
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (Kick off)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนน
 
volume_down ประกาศ

folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อยางรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กศ.
24/05/2566
24/05/2566
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
กม.
23/05/2566
24/05/2566
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ