เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
photo สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง เมื่อถูก สุนัข และ แมว กัด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview268

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หน้าบ้านนางศรีเพ็ญ กุณาเงิน ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางสมศรี คำฝั้น หมู่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview257
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview347

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview402
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview333
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview362
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview357
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม