เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file บันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file การรับโอนพนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีวิทยฐานะชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file การแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file การรับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แต่งตั้งปลัดเทศบาล ทต.ห้วยทราย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2