messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค 62 - มี.ค. 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1