messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ภาพโครงการก่อสร้างต่างๆ
โครงการก่อสร้างถนนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบover- lay บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 5 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางบุญยวง เขื่อนแดง หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยทราย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (6 ภาพ)
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ)