messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (1 ตุลา 66 - 31 มีนา 67)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายการการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 เดือนแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 - กันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 233
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 - มิถุนายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 240
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 214
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 - ธันวาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 234
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 365
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1