messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางสมศรี คำฝั้น หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หน้าบ้านนางศรีเพ็ญ กุณาเงิน ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเป่าลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนวัดล้านตอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340วัตตฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2