เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประกาศ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง: ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียอาคาร 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง:ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลห้วยทราย
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และ วันเริ่มประชุมสภาสมัย แรก ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo สือ่ประชาสัมพันธ์ : อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด"
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : รู้ไว้ไม่เสี่ยง โรคเมลิออยโดสิส
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : เลี่ยงรับประทานหมูดิบ ลดเสี่ยงไข้หูดับ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file นัดประชุมศภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง 2562
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 147 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8