เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประกาศ
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง: ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียอาคาร 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง:ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และ วันเริ่มประชุมสภาสมัย แรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo สือ่ประชาสัมพันธ์ : อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : รู้ไว้ไม่เสี่ยง โรคเมลิออยโดสิส poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : เลี่ยงรับประทานหมูดิบ ลดเสี่ยงไข้หูดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file นัดประชุมศภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file นัดประชุมศภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8