เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder เทศบัญญัติอื่น ๆ
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1